Kosten

Kosten opleiding

Inschrijfgeld
Lespakket theorie
Lesgeld (per maand)
Materialenpakket
(Dit is een tas met alle materialen, die je tijdens de opleiding nodig hebt.)
€ 95*
€ 195*
€ 165*
€ 975*

Examengeld

Deze kosten kunnen van jaar tot jaar variëren en dienen bij aanvraag van het examen te worden voldaan.

Het maandelijkse lesgeld te voldoen in 24 maanden, dient bij vooruitbetaling te worden gestort op rek.nr. NL29RABO0128129549 t.n.v. Kappersacademie Venlo V.O.F.

ALGEMENE BEPALINGEN

Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, kan dit uitsluiting van de school betekenen. Restitutie van inschrijfgeld / boekengeld en materialengeld bij voortijdige beëindiging van de opleiding vindt niet plaats.

Bij voortijdige beëindiging van de ingeschreven periode, anders dan op medische gronden, is ten alle tijden nog minimaal 6 maanden lesgeld verschuldigd.

Je krijgt geen studiefinanciering. Wel ontvangen je ouders kinderbijslag. (wijzigingen voorbehouden)

* prijzen inclusief BTW en onder voorbehoud

Altijd al kapper of kapster willen worden, dan is deze kappersopleiding geknipt voor jou!

Close